Časopis “POUTNÍK”

Aktuální číslo: Poutník 2019 no. 1

Život je most (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 2
Hosté světa (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 3
Vzpomínka na Mirku Pavlíčkovou (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 4
O meditativním životě (Bohumil Houser Dr.h.c) 5
Básně (Bc. Daniel Novotný) 10
Předávání zkušeností (Bc. Daniel Novotný) 12
Idea svobody a výchova k demokracii (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 13
Milan Bauman – Pohyblivé obzory (RNDr. Milan Lustig) 17
Recenze (Kostel, hospoda, postel) (Ing. Pavel Sedlák) 22
  • Neoslaví s námi vánoce (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 2
  • Cesta k zářnému cíli (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 3
  • Kdo jsem (RNDr. Milada Škárová) 3
  • Jeho život byla starost a práce (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 6
  • Není smrti (Eva Švecová) 8
  • Vnitřní dynastické rozpory (Eva Švecová ) 8
  • Básně (Bc. Daniel Novotný) 9
  • Dětský nápad (Bc. Daniel Novotný) 10
  • Naše směřování (Ing. Pavel Sedlák) 11
  • Zpráva o akci (Milan Ivo Koukol) 12