Časopis “POUTNÍK”

Poutník 2021 no. 3

Celostátní sněm NSČU v Brně (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 2
Žijeme na kouli (ThMgr. Milan Klapetek) 4
Jak zabít člověka vyléčením (ThMgr. Milan Klapetek) 10
Pravda je uvnitř, nikoli venku (Bc. Daniel Novotný) 13
Spisovatel (PhDr. Radovan Lovčí) 14
O posmrtném životě (Bc. Daniel Novotný) 24
Básně (Bc. Daniel Novotný) 26
Člověk hledá všelék (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 28
Otec (Bc. Daniel Novotný) 29
Jít dál (Mgr. Anna Vachudová) 30
Komentář k básni jít dál (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 31
Zajímavé výroky z brněnské unitarie (Magda Pulicarová) 32

Poutník 2021 no. 2

Oznámení (MSS OUB) 2
Zaznamenali jsme (podle facebooku OUB) 3
Citáty 4
Co jsme nevěděli o zvířatech (podle facebooku OUB) 5
Tipy z kultury (podle facebooku OUB) 5
Přemysl Pitter (podle wikipedie) 7
35. výročí Černobylu (Pavel Sedlák) 8
Promarněná chvíle (Sofia Pavala) 9
Smál se nebo nesmál? (Sofia Pavala) 12
Než přiletí včelička (Sofia Pavala) 13
Pěkné pozdravení (Sofia Pavala) 15

Poutník 2021 no. 1

Císařovy nové šaty (Jarmila Plotěná) 2
Recenze hry (Dan Novotný) 4
Covidina (Dan Novotný) 5
O smrti (Radovan Lovčí) 6
Velký pátek (Jarmila Plotěná) 11
K románu Poutník od paní Mokré (Eva Švecová) 12
Bílá sobota (Jarmila Plotěná) 17
Náboženství pro nevěřící (Dan Novotný) 18
Máme milovat i svoje nepřátele? (Luděk Pivoňka) 19
Dobré zprávy (Petr Samojský) 20
Vesna, bohyně jara (Sofia Pavala) 20
Koncert pro jedlíka, talíře a příbor (Petr Samojský) 22
Ukřižovaná svoboda a naděje trubadúra (Sofia Pavala) 22
Láskyplně (Vlastík Krejčí) 24

Poutník 2020 no. 2

Čím dál víc na jedné lodi (Jarmila Plotěná)   …  2
Kytička vzpomínek na Joe Ben Davida (Jarmila Plotěná)   …  4
Vzpomínka na Ruth Hálovou (Pavel Sedlák)   …  7
Dopis duchovní přítelkyni (Ruth Hálová)   …  8
Meditátor (Dan Novotný)   …  9
Zvojtění (Dan Novotný)   …  10
Sestry mučednice Marie Kafková a Marie Paschalis
a jejich vztah k Moravě (Zbyněk Vašíček)   …  13
Veršobraní (Luboš Valíček)   …  19
Doba koronavirová (Pavel Sedlák)   …  20

Poutník 2020 no. 1

Mnohá výročí (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná)    …  2
Velké téma láska (RNDr. Ludmila Čermáková) … 3
Přání k 99. narozeninám (Věra Zůdová) … 9
Drobná knížka velké znalosti člověka (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) … 10
Slova o duši a bytosti v člověku (Marta Mokrá) … 11
Zemřela Táňa Fischerová … 12
Poklady které nemají být zapomenuty … 13
Básně z Pegáska (Magdalena Pulicarová) … 13
Jak jsem rozesmála domorodé Nepálce až k slzám (Magdalena Pulicarová) … 14
Zapomenuté pojmy (Ivo Koukol) … 16
Výlet do Amazonie (Ing. Jiří Luner) … 19
Brněnští unitáři k 170. výročí narození T.G.M. (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) … 23
Střed Vesmíru a základní otázka (Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.) … 24

Poutník 2019 no. 5

Skoro jako festival  (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná)                     2
Svoboda  (Mgr. Anna Vachudová)                                            5
Tak už je to třicet let  (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná)                   7
Dvě světice, svaté královny  (Zbyněk Vašíček)                        10
Vánoce  (Věra Zůdová)                                                             21
Uctívání cyklů času, přírody a prostoru  (Gabriela Landa)    22
Čas u Mayů  (báseň – Magdalena Pulicarová)                       27
Rytmus v Brně  (oznámení)                                                      28

Poutník 2019 no. 4

Nic nového pod Sluncem? (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) … 2
Ranní (Rev. Miloš Mikota) … 3
Hudba v dobách nejistých (Pozvánka na koncert) … 4
Pár básniček z jedné probdělé červencové noci (Magda Pulicarová) … 6
Červencové zamyšlení (Věra Zůdová) … 7
Pohádka o žabím rybníčku (Věra Zůdová) … 8
Člověk a Země (Věra Zůdová) … 9
Naše perspektiva (Ing. Pavel Sedlák) … 10
Výročí Mistra Jana Husa (Magda Pulicarová) … 14
Jak jsem nevstoupila do KSČ (Magda Pulicarová) … 15
104. narozeniny oslavila u Zdi nářků se 400 potomky (RNDr. Milan Lustig) … 20
Básně (Daniel Novotný) … 21
Minulý život (Daniel Novotný) … 22
Jogotero sholoklo prani shukhi hok (Mohsin Mortaba) … 23
Vzpomínka na bratra Sommera (Z. Vašíček) … 23
Meditace (Cesty a cíle 1926/ IV ) … 24

Poutník 2019 no. 3

Obsah časopisu                                                                               1
Zveme na Květinovou slavnost (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná)                  2
Symbolika Květinové slavnosti (Rev. Miloš Mikota)                       4
Vytvoř květinu (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná)                                            5
Žije ještě duch slovanský? (ThMgr. Milan Klapetek)                      5
Buddhismus a osmidílná stezka (Ing. Pavel Sedlák)                        8
Vlastnosti “džňánina“ (PhDr. Jan Vachuda)                                 10
Jak člověk hledá Boha (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná)                      14
Kuřátko a my (Eva Švecová)                                                          16
Minihistorka (Magda Pulicarová)                                                 19
Sni Sny (Ivo Koukol)                                                                              20
Vzpomínka na bratra Gabriela (PhDr. Radovan Lovčí)                          20
Pegásek červen 2019 (Bc. Daniel Novotný)                                           23

Poutník 2019 no. 2

Obnova (Jarmila Plotěná) 2
Katedrála (Jarmila Plotěná) 4
Poutník (Marta Mokrá, úryvek z románu) 5
Vzpomínka na moře v Kemeru (Bohumil Houser) 7
Z Valného shromáždění OUB
Ze zprávy předsedy (Pavel Sedlák) 8
Světlo vzpomínek 10
Ze zprávy duchovní (Jarmila Plotěná) 10
Je člověk dospělý dospělý? (Magda Pulicarová) 13
H. J. Tauber „Atlantida Holíčských Židů“ (recenze – Sedlák) 14
Z myšlenek Josefa Čapka 15

Poutník 2019 no. 1

Život je most (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 2
Hosté světa (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 3
Vzpomínka na Mirku Pavlíčkovou (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 4
O meditativním životě (Bohumil Houser Dr.h.c) 5
Básně (Bc. Daniel Novotný) 10
Předávání zkušeností (Bc. Daniel Novotný) 12
Idea svobody a výchova k demokracii (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 13
Milan Bauman – Pohyblivé obzory (RNDr. Milan Lustig) 17
Recenze (Kostel, hospoda, postel) (Ing. Pavel Sedlák) 22
  • Neoslaví s námi vánoce (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 2
  • Cesta k zářnému cíli (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 3
  • Kdo jsem (RNDr. Milada Škárová) 3
  • Jeho život byla starost a práce (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 6
  • Není smrti (Eva Švecová) 8
  • Vnitřní dynastické rozpory (Eva Švecová ) 8
  • Básně (Bc. Daniel Novotný) 9
  • Dětský nápad (Bc. Daniel Novotný) 10
  • Naše směřování (Ing. Pavel Sedlák) 11
  • Zpráva o akci (Milan Ivo Koukol) 12