Časopis “POUTNÍK”

Poutník 2024 no. 3

Co my, unitáři, na to? (Jarmila Plotěná) … 2
Prrravda (Pavel Sedlák) … 4
Potřebuje Bůh lidi? (Eva Švecová) … 4
Někde s Devo, aneb diagnóza civilizace (Pavel Sedlák) … 11
Teismus a ateismus (Pavel Sedlák) … 15
Rozhovor s Liborem Mikšem – dokončení (Radovan Lovčí) … 19
Teolog v restauraci (Dan Novotný) … 27
informystická metafora (Dan Novotný) … 27
Moudrost Japonců … 28
Smysl života podle Eckharta Tolleho … 28

Poutník 2024 no. 2

Klidné Velikonoce. (J. Plotěná dle přání P. Vachudy)  … 2
Zjednodušená křížová cesta (PH Poutník)  … 3
Jak to na louce chodívá (J. Plotěná dle obrazu H. Kopálové)  … 13
Rozhovor s Liborem Mikšem -1. část (Radovan Lovčí) … 14
100% systém na ruletu (Dan Novotný) … 20
Poselství Ammy … 21

Poutník 2024 no. 1

Nebýt jen o rok starší …. (Jarmila Plotěná)  … 2
O relativnosti pohledu (Jarmila Plotěná) … 3
Přitažlivost novosti (Pavel Sedlák) … 6
Ohlédnutí na cestě (Pavel Sedlák) … 8
Amma Sri Mata Amritanandamayi (Jan Vachuda) … 12
Babička a krabička (Dan Novotný) … 14
Vnitřní pravda (Dan Novotný) … 16
Básně – Rozpomenout si, Nestálost, Náušnicová filozofie
Intolerance (Jarmila Plotěná) … 19
Útržky … 22

Poutník 2023 no. 6

Einsteinův klobouk (Pavel Sedlák)  …. 2
Rozhovor s Hanou Říhovou (Radovan Lovčí) …. 3
Sub specie aeterni (Karel Čapek a T. G. Masaryk) …. 11
Senior roku …. 15
Další level (Dan Novotný) …. 16

Poutník 2023 no. 5

VÁNOČNÍ (Cestou do Vranova). (P. H. Poutník) ……. 2
Důvěra, ten vzácný květ (Milan Klapetek) ……. 3
O boží výchově (Eva Švecová) ……. 6
Drobného street (Jarmila Plotěná) ……. 14
O vnitřní skutečnosti (Jan Jan) ……. 15
Sníh (P.H. Poutník Pcd) ……. 20

Poutník 2023 no. 4

Principy unitářské i jiné ……. 2
Technika a energie ……. 3
Lidstvo a jaderná energie ……. 6
Šok z budoucnosti ……. 8
Setkání kultur ……. 15
Recenze knihy: Roztavte led v srdcích ……. 17
O termodynamických strojích ……. 18
O bezuhlíkové energetice ……. 21
Pohádka o Singularitě ……. 23

Poutník 2023 no. 3

Tak jednou možná …. (PHP Poutník) ……. 2
Vzpomínka na Milana Lustiga (synové) ……. 3
Kondolence ……. 5
Přicházení odcházení (PHP Poutník) ……. 6
Křesťanské Velikonoce (Eva Švecová) ……. 8
Obecný monoteismus (Dan Novotný) ……. 10
Hledám Tě všude (Ludmila Čermáková) ……. 11
Ano nebo Ne (Eva Švecová) ……. 12
Vývoj (Dan Novotný) ……. 13
Nerdkalypsa (Dan Novotný) ……. 14
Jak si zachránit život ryze českou metodou
(Radovan Lovčí) ……. 15
Komentář k Ježíšově zpovědi (Eva Švecová) ……. 21
Veršování o smrti (Jarmila Plotěná) ……. 23
Už je to tu zas (PHP Poutník) ……. 23

Poutník 2023 no. 2

Zvěsti Jóbovy (Jarmila Plotěná) ……. 2
Ježíšova Zpověď (Dan Novotný) ……. 4
Blázen a jeho náboženství (Dan, Jarmila, Pelco) ……. 4
Smuteční tryzna (Středověky truvér anonymus) ……. 9
To ještě ne (Jarmila Plotěná) ……. 9
Mušle (Jarmila Plotěná) ……. 10
Vzpomínka na Josefa Heppa (Pavel Sedlák) ……. 11
Jaro (Radovan Lovčí) ……. 12
Sbohem už musím (PHP pdc Javier de Sola) ……. 19
∞ (Jarmila Plotěná) ……. 20
Moudrý (Jarmila Plotěná) ……. 21

Poutník 2023 no. 1

Máte už své ochranné znamení? (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) ……. 2
Zamyšlení nad Betlémem a třemi králi (RNDr. Ludmila Čermáková) ……. 3
O skutečně pravém domově + bytě každého člověka (Dušan Krajčí) ……. 7
Tepláreň (Miloš Hlávka) ……. 9
Úvaha o povaze lidské a významu demokracie (Pavel Sedlák) ……. 10
Světlo v Ježíši (Eva Švecová) ……. 1
My a oni – přemýšlení s Rogerem Watersem (Pavel Sedlák) ……. 17
Návrat aneb Od čeho máš přítele (Dan Novotný) ……. 18
Křížkovy deníky (teaser na knihu, Unitaria 2022) ……. 20

Poutník 2022 no. 5

PF Milan Klapetek ………………………………………….2
Ztížil jsem cestu k sobě (Jarmila Plotěná) …………………3
PF Hana Kupková, Perníčkový betlém ………………………4
Adventní a vánoční čas (Ludmila Čermáková)…………….5-6
PF Lída Pernicová a PF Lída Čermáková……………………7
První i poslední svoboda- recenze knihy (Pavel Sedlák)…8-12
Podobenství o ekvantu ( Milan Klapetek)………………..13-15
Umění klidu a mysli (Marek Zalubil) ………………….15-17
Požehnaný Nového roku čas (Jarmila Plotěná) ………….17
PF Jarmila Plotěná ……………………………………….18

Poutník 2022 no. 4

Ohlédnutí za Covidem-19 (Pavel Sedlák) 2
Zpráva z Vietnamu (Agáta Pešková) 6
Ohlédnutí za Mirkem Bisem (PhDr. Radovan Lovčí) 14
Vědění a mýtus (Hovory s T. G. M. – Karel Čapek) 27

 Poutník 2022 no. 3

Úvodník (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 2
Čapek a nálada (Miloš Mikota) 3
Vzpomínka na osobnosti brněnské obce (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 5
Miss Garrigue (Hovory s T. G. M. – Karel Čapek) 21

Poutník 2022 no. 2

Podzim (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 2
Voda, zázrak života (RNDr. Ludmila Čermáková) 3
Od Adama po letadla (Stanislav Bukovský) 12
Studánka pokorných duší (básně Ludmily Čermákové) 16
Bůh v mracích aneb čekání na zázrak (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 17
Voda nad zlato (ThMgr. Milan Klapetek) 22
Mráček (básně Jarmily Plotěné) 24

Poutník 2022 no. 1

Vzpomínka na Staňkovu (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 2
Vzkaz budoucím
(Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 3
Konec nenávisti
(Bc. Daniel Novotný) 5
Zářivá
(Bc. Daniel Novotný) 6
Lán slunečnic
(Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 8
Fragmenty duší
(PhDr. Radovan Lovčí) 9
Pro pozorovatele oblohy
(Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 15
Dva velkolepé motivy v jednom příběhu

(ThMgr. Milan Klapetek)
17
Aktuální?
(Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 23
Pozorovatel
(Pelco) 24

Poutník 2021 no. 5

Kdesi za obzorem (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 3
Do nového roku (Eva Švecová) 4
Bezpečný internet v roce 2022 (Pavel Sedlák) 6
Desatero bezpečného internetu (posbíral Pavel Sedlák) 9
Osm důvodů pro zastavení chovu chobotnic (Pavel Sedlák) 10
Bytost Země … (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 13
Dodatečné sdělení knížete Homonaye (ThMgr. Milan Klapetek) 14
Jablíčko (Eva Švecová) 18
Recenze: Jatka (Pavel Sedlák) 19
Z dopisů čtenářů: Zkušenost s Pannou Marií svatohostýnskou 21
Láska (Růženka Hermannová) 23
Tobě (Markéta Krňanská) 24

Poutník 2021 no. 4

Poučení z krizového vývoje (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 2
Listopad (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 4
Podzimní meditace (PhDr. Miluše Herinková) 5
Listopad … (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 9
Řád a chaos, téma věčné a vděčné (ThMgr. Milan Klapetek) 10
Podobenství o kardanově závěsu (ThMgr. Milan Klapetek) 13
Lev mne vyhnal až na vrchol stromu
a já si s radostí užíval výhled (Mgr. Anna Vachudová) 17
Demiurgos v hospodě (Bc. Daniel Novotný) 21
Svou rodnou zemi (Miloš Hlávka) 23
Básně (Ing. Martin Pařík) 24

Poutník 2021 no. 3

Celostátní sněm NSČU v Brně (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 2
Žijeme na kouli (ThMgr. Milan Klapetek) 4
Jak zabít člověka vyléčením (ThMgr. Milan Klapetek) 10
Pravda je uvnitř, nikoli venku (Bc. Daniel Novotný) 13
Spisovatel (PhDr. Radovan Lovčí) 14
O posmrtném životě (Bc. Daniel Novotný) 24
Básně (Bc. Daniel Novotný) 26
Člověk hledá všelék (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 28
Otec (Bc. Daniel Novotný) 29
Jít dál (Mgr. Anna Vachudová) 30
Komentář k básni jít dál (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 31
Zajímavé výroky z brněnské unitarie (Magda Pulicarová) 32

Poutník 2021 no. 2

Oznámení (MSS OUB) 2
Zaznamenali jsme (podle facebooku OUB) 3
Citáty 4
Co jsme nevěděli o zvířatech (podle facebooku OUB) 5
Tipy z kultury (podle facebooku OUB) 5
Přemysl Pitter (podle wikipedie) 7
35. výročí Černobylu (Pavel Sedlák) 8
Promarněná chvíle (Sofia Pavala) 9
Smál se nebo nesmál? (Sofia Pavala) 12
Než přiletí včelička (Sofia Pavala) 13
Pěkné pozdravení (Sofia Pavala) 15

Poutník 2021 no. 1

Císařovy nové šaty (Jarmila Plotěná) 2
Recenze hry (Dan Novotný) 4
Covidina (Dan Novotný) 5
O smrti (Radovan Lovčí) 6
Velký pátek (Jarmila Plotěná) 11
K románu Poutník od paní Mokré (Eva Švecová) 12
Bílá sobota (Jarmila Plotěná) 17
Náboženství pro nevěřící (Dan Novotný) 18
Máme milovat i svoje nepřátele? (Luděk Pivoňka) 19
Dobré zprávy (Petr Samojský) 20
Vesna, bohyně jara (Sofia Pavala) 20
Koncert pro jedlíka, talíře a příbor (Petr Samojský) 22
Ukřižovaná svoboda a naděje trubadúra (Sofia Pavala) 22
Láskyplně (Vlastík Krejčí) 24

Poutník 2020 no. 2

Čím dál víc na jedné lodi (Jarmila Plotěná)   …  2
Kytička vzpomínek na Joe Ben Davida (Jarmila Plotěná)   …  4
Vzpomínka na Ruth Hálovou (Pavel Sedlák)   …  7
Dopis duchovní přítelkyni (Ruth Hálová)   …  8
Meditátor (Dan Novotný)   …  9
Zvojtění (Dan Novotný)   …  10
Sestry mučednice Marie Kafková a Marie Paschalis
a jejich vztah k Moravě (Zbyněk Vašíček)   …  13
Veršobraní (Luboš Valíček)   …  19
Doba koronavirová (Pavel Sedlák)   …  20

Poutník 2020 no. 1

Mnohá výročí (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná)    …  2
Velké téma láska (RNDr. Ludmila Čermáková) … 3
Přání k 99. narozeninám (Věra Zůdová) … 9
Drobná knížka velké znalosti člověka (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) … 10
Slova o duši a bytosti v člověku (Marta Mokrá) … 11
Zemřela Táňa Fischerová … 12
Poklady které nemají být zapomenuty … 13
Básně z Pegáska (Magdalena Pulicarová) … 13
Jak jsem rozesmála domorodé Nepálce až k slzám (Magdalena Pulicarová) … 14
Zapomenuté pojmy (Ivo Koukol) … 16
Výlet do Amazonie (Ing. Jiří Luner) … 19
Brněnští unitáři k 170. výročí narození T.G.M. (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) … 23
Střed Vesmíru a základní otázka (Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.) … 24

Poutník 2019 no. 5

Skoro jako festival  (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná)                     2
Svoboda  (Mgr. Anna Vachudová)                                            5
Tak už je to třicet let  (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná)                   7
Dvě světice, svaté královny  (Zbyněk Vašíček)                        10
Vánoce  (Věra Zůdová)                                                             21
Uctívání cyklů času, přírody a prostoru  (Gabriela Landa)    22
Čas u Mayů  (báseň – Magdalena Pulicarová)                       27
Rytmus v Brně  (oznámení)                                                      28

Poutník 2019 no. 4

Nic nového pod Sluncem? (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) … 2
Ranní (Rev. Miloš Mikota) … 3
Hudba v dobách nejistých (Pozvánka na koncert) … 4
Pár básniček z jedné probdělé červencové noci (Magda Pulicarová) … 6
Červencové zamyšlení (Věra Zůdová) … 7
Pohádka o žabím rybníčku (Věra Zůdová) … 8
Člověk a Země (Věra Zůdová) … 9
Naše perspektiva (Ing. Pavel Sedlák) … 10
Výročí Mistra Jana Husa (Magda Pulicarová) … 14
Jak jsem nevstoupila do KSČ (Magda Pulicarová) … 15
104. narozeniny oslavila u Zdi nářků se 400 potomky (RNDr. Milan Lustig) … 20
Básně (Daniel Novotný) … 21
Minulý život (Daniel Novotný) … 22
Jogotero sholoklo prani shukhi hok (Mohsin Mortaba) … 23
Vzpomínka na bratra Sommera (Z. Vašíček) … 23
Meditace (Cesty a cíle 1926/ IV ) … 24

Poutník 2019 no. 3

Obsah časopisu                                                                               1
Zveme na Květinovou slavnost (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná)                  2
Symbolika Květinové slavnosti (Rev. Miloš Mikota)                       4
Vytvoř květinu (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná)                                            5
Žije ještě duch slovanský? (ThMgr. Milan Klapetek)                      5
Buddhismus a osmidílná stezka (Ing. Pavel Sedlák)                        8
Vlastnosti “džňánina“ (PhDr. Jan Vachuda)                                 10
Jak člověk hledá Boha (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná)                      14
Kuřátko a my (Eva Švecová)                                                          16
Minihistorka (Magda Pulicarová)                                                 19
Sni Sny (Ivo Koukol)                                                                              20
Vzpomínka na bratra Gabriela (PhDr. Radovan Lovčí)                          20
Pegásek červen 2019 (Bc. Daniel Novotný)                                           23

Poutník 2019 no. 2

Obnova (Jarmila Plotěná) 2
Katedrála (Jarmila Plotěná) 4
Poutník (Marta Mokrá, úryvek z románu) 5
Vzpomínka na moře v Kemeru (Bohumil Houser) 7
Z Valného shromáždění OUB
Ze zprávy předsedy (Pavel Sedlák) 8
Světlo vzpomínek 10
Ze zprávy duchovní (Jarmila Plotěná) 10
Je člověk dospělý dospělý? (Magda Pulicarová) 13
H. J. Tauber „Atlantida Holíčských Židů“ (recenze – Sedlák) 14
Z myšlenek Josefa Čapka 15

Poutník 2019 no. 1

Život je most (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 2
Hosté světa (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 3
Vzpomínka na Mirku Pavlíčkovou (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 4
O meditativním životě (Bohumil Houser Dr.h.c) 5
Básně (Bc. Daniel Novotný) 10
Předávání zkušeností (Bc. Daniel Novotný) 12
Idea svobody a výchova k demokracii (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 13
Milan Bauman – Pohyblivé obzory (RNDr. Milan Lustig) 17
Recenze (Kostel, hospoda, postel) (Ing. Pavel Sedlák) 22
  • Neoslaví s námi vánoce (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 2
  • Cesta k zářnému cíli (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 3
  • Kdo jsem (RNDr. Milada Škárová) 3
  • Jeho život byla starost a práce (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 6
  • Není smrti (Eva Švecová) 8
  • Vnitřní dynastické rozpory (Eva Švecová ) 8
  • Básně (Bc. Daniel Novotný) 9
  • Dětský nápad (Bc. Daniel Novotný) 10
  • Naše směřování (Ing. Pavel Sedlák) 11
  • Zpráva o akci (Milan Ivo Koukol) 12