Časopis “POUTNÍK”

Poutník 2019 no. 5

Skoro jako festival  (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná)                     2
Svoboda  (Mgr. Anna Vachudová)                                            5
Tak už je to třicet let  (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná)                   7
Dvě světice, svaté královny  (Zbyněk Vašíček)                        10
Vánoce  (Věra Zůdová)                                                             21
Uctívání cyklů času, přírody a prostoru  (Gabriela Landa)    22
Čas u Mayů  (báseň – Magdalena Pulicarová)                       27
Rytmus v Brně  (oznámení)                                                      28

Poutník 2019 no. 4

Nic nového pod Sluncem? (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) … 2
Ranní (Rev. Miloš Mikota) … 3
Hudba v dobách nejistých (Pozvánka na koncert) … 4
Pár básniček z jedné probdělé červencové noci (Magda Pulicarová) … 6
Červencové zamyšlení (Věra Zůdová) … 7
Pohádka o žabím rybníčku (Věra Zůdová) … 8
Člověk a Země (Věra Zůdová) … 9
Naše perspektiva (Ing. Pavel Sedlák) … 10
Výročí Mistra Jana Husa (Magda Pulicarová) … 14
Jak jsem nevstoupila do KSČ (Magda Pulicarová) … 15
104. narozeniny oslavila u Zdi nářků se 400 potomky (RNDr. Milan Lustig) … 20
Básně (Daniel Novotný) … 21
Minulý život (Daniel Novotný) … 22
Jogotero sholoklo prani shukhi hok (Mohsin Mortaba) … 23
Vzpomínka na bratra Sommera (Z. Vašíček) … 23
Meditace (Cesty a cíle 1926/ IV ) … 24

Poutník 2019 no. 3

Obsah časopisu                                                                               1
Zveme na Květinovou slavnost (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná)                  2
Symbolika Květinové slavnosti (Rev. Miloš Mikota)                       4
Vytvoř květinu (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná)                                            5
Žije ještě duch slovanský? (ThMgr. Milan Klapetek)                      5
Buddhismus a osmidílná stezka (Ing. Pavel Sedlák)                        8
Vlastnosti “džňánina“ (PhDr. Jan Vachuda)                                 10
Jak člověk hledá Boha (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná)                      14
Kuřátko a my (Eva Švecová)                                                          16
Minihistorka (Magda Pulicarová)                                                 19
Sni Sny (Ivo Koukol)                                                                              20
Vzpomínka na bratra Gabriela (PhDr. Radovan Lovčí)                          20
Pegásek červen 2019 (Bc. Daniel Novotný)                                           23

Poutník 2019 no. 2

Obnova (Jarmila Plotěná) 2
Katedrála (Jarmila Plotěná) 4
Poutník (Marta Mokrá, úryvek z románu) 5
Vzpomínka na moře v Kemeru (Bohumil Houser) 7
Z Valného shromáždění OUB
Ze zprávy předsedy (Pavel Sedlák) 8
Světlo vzpomínek 10
Ze zprávy duchovní (Jarmila Plotěná) 10
Je člověk dospělý dospělý? (Magda Pulicarová) 13
H. J. Tauber „Atlantida Holíčských Židů“ (recenze – Sedlák) 14
Z myšlenek Josefa Čapka 15

Poutník 2019 no. 1

Život je most (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 2
Hosté světa (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 3
Vzpomínka na Mirku Pavlíčkovou (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 4
O meditativním životě (Bohumil Houser Dr.h.c) 5
Básně (Bc. Daniel Novotný) 10
Předávání zkušeností (Bc. Daniel Novotný) 12
Idea svobody a výchova k demokracii (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 13
Milan Bauman – Pohyblivé obzory (RNDr. Milan Lustig) 17
Recenze (Kostel, hospoda, postel) (Ing. Pavel Sedlák) 22
  • Neoslaví s námi vánoce (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 2
  • Cesta k zářnému cíli (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 3
  • Kdo jsem (RNDr. Milada Škárová) 3
  • Jeho život byla starost a práce (Rev. Mgr. Jarmila Plotěná) 6
  • Není smrti (Eva Švecová) 8
  • Vnitřní dynastické rozpory (Eva Švecová ) 8
  • Básně (Bc. Daniel Novotný) 9
  • Dětský nápad (Bc. Daniel Novotný) 10
  • Naše směřování (Ing. Pavel Sedlák) 11
  • Zpráva o akci (Milan Ivo Koukol) 12