Charlotta Garrigue Masaryková

Jsme poutníky na společné cestě k poznávání sama sebe, k porozumění ostatním lidem a přírodě, i když naše cesty vedou různými krajinami osobních zkušeností.

Naše brněnská obec je zaměřena na otázky vnitřní duchovní cesty praktickou aplikací jógy, hlubinně ekologických přístupů a stezkou bdělé pozornosti. Zajímáme se rovněž o přírodní léčbu a zdravou výživu.

Rev. Mgr. Jarmila Plotěná, duchovní brněnských unitářů.

Brněnská obec unitářů je zde pro Vás …

  • kdo hledáte nedogmatické náboženské společenství, kde lze svobodně vyjadřovat svoje přesvědčení v otevřeném a přátelském prostředí
  • kdo se chcete dovědět více o jiných náboženských tradicích než vaše vlastní, vás, kterým je blízký přístup inspirující se více než jedinou tradicí a kulturou
  • kdo potřebujete sdílet s jinými svoje duchovní zkušenosti a zážitky, třeba i nesnadno sdělitelné nebo kdo hledáte pravdu pomocí prožitku beze slov
  • komu nejsou lhostejné ekologické, humanistické a sociální hodnoty a hledají jejich praktické uplatnění ve vlastním životě
  • kdo potřebujete porozumění v těžkých obdobích života nebo chcete sdílet svoji radost
  • kdo hledáte zajímavé a přátelské spolupoutníky na cestě.

Existují dvě kategorie vztahu k unitářské obci: příznivci a členové.

  • Příznivci jsou přátelé unitářů, kteří přicházejí na programy, sympatizují, případně i jinak obec podporují dle svého uvážení, času a možností.
  • Členy se můžete stát, budete-li souhlasit s unitářskými principy a rozhodnete-li se aktivněji podílet na životě unitářského společenství.