O nás

Brněnští unitáři vycházejí ze světového unitářství, které u nás v době první republiky začal šířit dr. Norbert Fabián Čapek. Unitářství vychází z liberálního pojetí křesťanství, avšak neomezuje se výlučně na ně. Unitářské skupiny a unitáři se nechávají inspirovat kromě křesťanství také hinduismem, jógou, buddhismem, i jinými duchovními směry.

Základní činností brněnské obce unitářů je pořádání pátečních setkání, jejichž centrem bývá přednáška unitářů nebo osobností dotýkajících se okruhu unitárie, po které obvykle následuje diskuse a neformální setkání zúčastněných.

Unitaria dále organizuje semináře, meditace a zdravotní cvičení a osvětové programy.

Meditace v brněnské obci vycházejí převážně z buddhistické tradice. Tyto meditace mohou zahrnovat pránájámu (dechová cvičení), buddhistickou meditaci soucitu (metta bhavana), meditaci sledování dechu (ana pana sáti) a cvičení relaxace.

Do roku 2008 se konala pod vedením pana Heppa také cvičení hathajógy, vycházející z tradice Jóga klubu založeného v roce 1964 v Brně PhDr. Karlem Wernerem. Po odchodu pana Heppa a vzhledem k nízkému zájmu veřejnosti bylo cvičení hathajógy ukončeno.

Meditační tradice byla založena dr. Bohumilem Houserem, po panu Houserovi vedl meditační kroužek Josef Hepp, nyní se meditace a zdravotní cvičení obvykle konají každou první a druhou středu v měsíci pod vedením Rev. Mgr. Jarmily Plotěné (viz. program).

Kromě pravidelných týdenních programů se koná na začátku léta květinová slavnost, na jaře se konává “otvírání studánek”.
Páteční unitářská setkání

O pátcích od 17:00 do 19:00 se konají přednášky, na kterých se setkává unitářská obec. Tato setkání se díky následné diskusi často protáhnou i déle. Přednášky se týkají zajímavých duchovních témat a vedou je osobnosti z okruhu Unitárie i zvenčí.

Na přednáškách rádi přivítáme nejen své členy a příznivce, ale také širokou veřejnost. Váš vlastní pohled a Vaše názory zde mají své místo.

Meditace

Meditace je důležitou součástí každodenního života – vede každého člověka k vnitřní vyrovnanosti a optimálnímu řešení překážek. Počátek všech našich problémů je v naší mysli, ve způsobu našeho myšlení, cítění a nazírání. Strach, úzkost a tréma brání využití našich přirozených psychických sil a schopností.

Meditace dokáže tyto bloky rozpouštět. Meditace vede člověka k uvědomování – vnímání jsoucnosti, reality jaká je, nikoliv jak se nám jeví. V meditaci jsme schopni si uvědomit, jak naše mysl a podvědomí pracuje. S časem věnovaným meditaci, jsme si schopni lépe a lépe ohlídat vlastní myšlenky, city, emoce a postoje – odkládat nevhodné, negativní, překážející a pěstovat žádoucí, pozitivní. Meditace tak prosvětlí náš každodenní život.

Rudolf Steiner: Nálada odevzdanosti

Ať přijde cokoli, ať mi příští hodina, příští den přinese cokoli: je-li mi to zcela neznámé, nemohu to strachem změnit. Očekávám to s dokonalým vnitřním klidem duše, s dokonalou mořskou tišinou mysli.

Úzkost a strach brání našemu vývoji: vlnami úzkosti a strachu zaháníme to, co chce proudit do naší duše z budoucnosti.

Oddanost tomu, co nazýváme božskou moudrostí v událostech, jistota, že to, co přijde, musí být, a že by to v určitém směru mohlo mít i dobré účinky – vyvolání této nálady ve slovech, pocitech, v idejích – to je nálada modlitby odevzdanosti.

Patří k tomu, čemu se musíme naučit: Žít z čisté důvěry, bez zajišťování života, z důvěry ve stále přítomnou pomoc duchovního světa. Jinak to dnes opravdu nejde, nemáme-li ztratit odvahu.

Ukázněme patřičně svou vůli a usilujme o vnitřní probuzení každé ráno a každý večer.