(e)Knihy

  • Zde publikované knihy si můžete stáhnout pro vlastní potřebu. Podmínky použití (pokud není uvedeno jinak):Není dovoleno komerční využití zde publikovaných dokumentů nebo jejich částí v jakékoli podobě. Není povolena jakákoli jiná manipulace s dokumenty než prosté kopírování. Uživatelé nemají povolení dokumenty jakkoli měnit, nebo publikovat samostatně jejich části. Případná nekomerční redistribuce je přípustná, ovšem pouze ve formě nezměněných celých dokumentů, za dodržení a současně s jasným, výslovným a nezměněným uvedením těchto podmínek. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Rovněž je možné dohodnout se na prohlédnutí zapůjčení knihy z KNIHOVNY

Chögjal Namkhai Norbu: Dzogčhen – cesta samoosvobozovánírev. Jiří Palka:
JAK ZAŽÍT BOHA – zážitky nevěřícíchrev. Jiří Palka:
Důkazy o existenci převtělování a karmy
Paramahansa Yogananda:
Autobiography of a yogi (1946)

Název Download Poznámka
MARTA MOKRÁ – román Poutník
(novinka)
1. díl: PDF ePUB

2. díl: PDF

3. díl: PDF

Když se před časem dostala do brněnské Unitarie kopie románu paní Marty Mokré Poutník, zatoužili jsme toto dílo zprostředkovat široké veřejnosti. Přestože se podle našeho názoru jedná o hodnotné dílo, paní Mokré se nepodařilo najít pro ně vydavatele. Brněnští unitáři bohužel nedisponují prostředky, které by dovolily v nějakém smysluplném nákladu toto dílo vydat v „papírové“ podobě.
Paní Mokrá přijala naši nabídku, že se pokusíme román převést do elektronické podoby a vypustit jej na internet pod svobodnou licencí. Tímto jí děkujeme za velkorysost.
Toto je první revize přepisu originálního textu. Omlouváme se za chyby, text dosud neprošel korekturou, ani jazykovou úpravou. Kvůli snadnější kontrole jsme ponechali stránkování stejné, jako u originálního strojopisu.V Brně, 10.4.2020 až 15.8.2020
Eva Adamová:
Jak jsem doklopýtala k Ježíši
PDF Autobiografie naší příznivkyně
Bible21+ (2015) PDF
Bezplatné použití / šíření za podmínek – uveďte autora, neužívejte dílo komerčně, nezasahujte do díla
překlad: Alexandr Flek a kol., vydal: Biblion, o.s., info@biblion.cz
Karel Čapek: Hovory s T. G. Masarykem PDF Čapkova biogragie T.G.M., zakladatele moderního českého státu.
Norbert Fabián Čapek:
K slunnému břehu
PDF:
kap-01
kap-02
kap-03-04
kap-05
kap-06
kap-07
kap-08
kap-09
kap-10
kap-11
kap-12
kap-13
kap-14
kap-15
kap-16
kap-17
kap-18
kap-19
kap-20-21
Psychologicko-duchovní pomoc pro dobré zvládání vlastního života.

Audio (ogg):

01 – O správném postoji
02 – Utajená inteligence

03 – Práh vědomí

04 – Pitva lidského já

05 – Skryté touhy a záliby
08 – O relaxaci
09 – Vliv dýchání na náladu
10 – Ovládané myšlení
11 – Síla citů</strong >
12 – Ovládání strachu
13 – Ovládání bolesti

Johan Wolfgang Goethe:
Faust
PDF Základní dílo velikána světové literatury.
Tomáš Garrigue Masaryk: Světová revoluce PDF Masarykovy zápisky z doby vzniku Československa.
Chögjal Namkhai Norbu: Dzogčhen – cesta samoosvobozování Stáhnout PDF  Výbor z textů tibetského mistra dzogčhenu vydaný u příležitosti jeho návštěvy v Praze v srpnu 2016. Určeno k volnému nekomerčnímu šíření.
Jiří Palka:
JAK ZAŽÍT BOHA – zážitky nevěřících
Stáhnout PDF  Jiří Palka působil jako unitářský reverend v Jablonci.
Jiří Palka:
Důkazy o existenci převtělování a karmy
Stáhnout PDF  Jiří Palka působil jako unitářský reverend v Jablonci.
Swami Yoganada: Autobiography of a yogi (1946 edition) Stáhnout PDF Anglicky, původní vydání z roku 1946, bez změn provedených po Jóganadově smrti. Staženo z http://yoganandafortheworld.com. V češtině kniha vyšla pod názvem “Životopis jogína”.