Prohášení k situaci na Ukrajině

Prohlášení ústředního správního sboru (25.2.2022):
„Jako Náboženská společnost českých unitářů jednoznačně odsuzujeme ruský vpád na území Ukrajiny, vyzýváme k respektování suverenity tohoto státu a k aktivní pomoci obyvatelům Ukrajiny, kteří se stali obětí cizí agrese. Do této pomoci jsme se jako organizace již sami aktivně zapojili.“
  • Z naší rozpočtové rezervy jsme vyčlenili 50 000 Kč, polovinu věnovali na konto SOS Ukrajina (Člověk v tísni), 10 000 Kč přímo přes Velvyslanectví Ukrajiny v České republice, které zřídilo účet na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny, zbývající část chceme během dvou týdnů přerozdělit na podporu adresnějších projektů.
  • Protože se množí dotazy našich jednotlivých členů, jak mohou i oni pomoci, vyzýváme v tuto chvíli ideálně k finančním darům, které je možné využít nejpružněji dle aktuálních potřeb, jež se mohou rychle měnit. Peníze lze posílat na transparentní účet NSČU vedený u Fio banky: NSČU: 2000978040/2010 (již nyní je zde 15 000, které plně věnujeme na pomoc Ukrajině), do zprávy pro příjemce prosím uveďte “Ukrajina”.
    Peníze lze darovat také přes důvěryhodnou organizaci, například:

Český Červený kříž: Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině,
číslo účtu: 333999/2700, variabilní symbol 1502

Člověk v tísni, SOS Ukrajina, přes dárcovský formulář: https://www.clovekvtisni.cz/darujte/jednorazove?amount=1000&accountId=7

Post bellum Paměť národa:
Pomozte Ukrajině s Pamětí národa, účet: 123-6318620207/0100

Chcete-li pomoci materiálně, tedy doporučujeme sledovat facebook ukrajinského velvyslanectví, kde je stále aktualizovaný soupis věcí, které jsou nejvíce potřeba. Zapojit se lze i materiální nebo dobrovolnickou pomocí, všechny druhy pomoci lze nabídnout například zde: www.pomahejukrajine.cz

  • Dále vyzýváme všechny naše obce a skupiny, aby dění na Ukrajině věnovaly jeden ze svých nejbližších programů, kde by symbolicky jakýmkoli způsobem vyjádřily podporu napadené zemi a výtěžek sbírky z něj také využili na pomoc Ukrajině. Na valných shromážděních samozřejmě můžete přijmout vlastní prohlášení k situaci. O svých aktivitách prosím informujte na svých webových stránkách a sociálních sítích, abychom náš postoj mohli navzájem sdílet, veřejně prezentovat a šířit. Budu ráda, když info zašlete také ústředí NSČU – ze stejného důvodu.
  • Jedním z doprovodných programů sněmu bude charitativní večer věnovaný Respektování hodnoty a důstojnosti každého člověka (v sobotu 9. dubna). Celý jeho výtěžek bude rovněž věnován na pomoc Ukrajině.
  • Jediný volný (nezrekonstruovaný) byt v Anenské chceme nabídnout uprchlíkům přes správu uprchlických zařízení ministerstva vnitra (momentálně jsou preferovány hromadná ubytování, 20 a více pokojů).
  • Na intranetu NSČU přibyla v záložce K liturgii sekce Pro Ukrajinu, kde najdete liturgické texty přímo zaměřené na situaci Ukrajiny.

Pevně věříme, že společná veřejně vyjádřená solidarita a aktivní pomoc co nejvíce institucí, organizací i jednotlivců pomůže Ukrajině ubránit svou samostatnost, na niž má nezpochybnitelné právo!