Osm kusů brokátu

DUBEN 2020: jsme zavření doma …

takže je třeba se hýbat. Dávali jsme na facebook průběžně tipy na cvičení “8 kusů brokátu”. Takže jsme se rozhodli dát to i na stránky, protože každý není na facebooku.

Aby nevznikl pocit, že všechno čínské je tak špatné jako koronavirus, tvrdá cenzura, nebo okupace Tibetu. Možná je právě teď ten správný čas začít cvičit 8 kusů brokátu?

Kdo nevládne angličtinou “brís in” nebo “inhejl” je nádech, “brís out” nebo “exhejl” je výdech.

První poklad

První kus brokátu – ochrana aury. Když jdeme dolů vydechujeme, když jdeme nahoru nadechujeme. Páteř je rovně, nepředkláníme se ani nezakláníme. Není to strečing, neničíme klouby napínáním do krajních poloh.

Druhý poklad

Napínání tětivy. Soustředíme pohled dopředu na “zaměřovač”. Když jdeme dolů vydechujeme, když jdeme nahoru nadechujeme. Páteř je rovně, nepředkláníme se ani nezakláníme. Není to strečing, neničíme klouby napínáním do krajních poloh.

Není nutné jít v té krajní poloze tak daleko jako ta paní ve videu, “luk “můžeme držet trochu dále od těla. Ve verzi brokátu na videu paní nadechuje při napínání tětivy. V jiných verzích brokátů můžeme při napínání tětivy vydechovat, protože při výdechu konáme práci, nadechujeme při povolování tětivy. Každopádně to dělá s velmi pěkným soustředěním a má krásně vyvážené “tai-či” pohyby. Nevypadá to tak efektně jako většina tai-či cvičení na internetu, ale je to čisté a efektivní.

Třetí poklad

Brokátová látka sloužila kdysi jako platidlo, název “8 kusů borkátu” tak odkazuje na vysokou hodnotu tohoto zdravotního cvičení. Výhodou “brokátů” je, že na cvičení stačí poměrně malý prostor, jaký má každý jistě i doma. Cvičení Tai-či podobně jako jóga vyrovnávají energetické dráhy, má jít o “meditaci v pohybu”. Třetí kousek brokátu, podle paní ve videu “léčení slinivky a žaludku”.

“Inhejl” zvedání paže nádech, “exhejl” – při návratu výdech. Jeden krok tohoto cvičení se skládá ze zvedání např. levé ruky a potom pravé. Kroky jednoho cviku se cvičí např. 2 až 3 minuty, takže všech 8 cviků zabere 10 až 30 minut. Toto není dobré příliš přehánět, je lepší cvičit častěji, například každý den, případně obden.

Existují různé varianty “osmi kusů brokátu”, podstatné je, že to paní ve videu cvičí ve správném soustředění. Pohyby v této variantě jsou poměrně jednoduché, tak se to dá dobře odkoukat i z videa. Všimněte si, jak se při cvičení nohy při nádechu mírně narovnají, při výdechu se těžiště snižuje. Co se týče všech zdravotních cvičení, i zde platí, že “unce praxe je lepší než tuna teorie”.

Čtvrtý poklad

Pro léčbu vnitřních zranění se ohlížíme zpátky …

Pátý poklad

“Kývání hlavou a vrtění chvostem”. Cvik prospěšný pro srdce a plíce (a samozřejmě taky pro páteř, což platí pro všechny “brokáty”). U energetických cvičení se doporučuje půl hodiny před a půl hodiny po nejíst ani nepít. Tak před tímto cvikem to platí zcela určitě. Kdo má špatnou stabilitu, cvičte opatrně, pomalu abyste sebou nesekli, zvláště při tom záklonu na konci. Méně bývá více. Kdo má potíže s krční páteří, tak ten záklon na konci nedělejte (jako unitáři bychom řekli – používejte rozum i při cvičení). Opět, existuje mnoho variant tohoto cvičení. Záklon můžete nahradit pokračováním kyvu až na druhou stranu a natočením hlavy mírně dozadu, pak návrat doprostřed a s nádechem nahoru, to je šetrnější. Ve variantě prezentované na videu je velmi pěkné to energetické otevření na začátku a uzavření na konci.

Šestý poklad

Toto je snad nejdůležitější z “brokátů”, doporučuje se cvičit i když není na ostatní čas. Verye ve videu je celkem zajímavá – doporučujeme. “Posílení meridiánu ledvin dosažením chodidel”.
Tento cvik se provádí když jdeme rukama dolů netypicky s nataženými nohami. Zajímavým prvkem této verze je masáž ledvin. Současně jde o vynikající cvičení páteře.

Rovněž asi nebude dobré když se pred cvičením nebo hned po cvičení nacpete.

Sedmý poklad

Známý také jako “rozmnožení čchi zatínáním pětstí a hrozivýma očima”.  Při “výpadu” pěstí výdech, při návratu nádech.

Osmý poklad

Sedmero zatřesení páteří zbaví tělo sta nemocí. Na špičky jdeme s nádechcem, zpátky jdeme rychle s výdechem, nohy při dopadu mají být mírně pokrčené.

Brněnská obec unitářů je zde pro Vás …


Brněnští unitáři jsou zde pro Vás …

  • kdo hledáte nedogmatické náboženské společenství, kde lze svobodně vyjadřovat svoje přesvědčení v otevřeném a přátelském prostředí
  • kdo se chcete dovědět více o jiných náboženských tradicích než vaše vlastní, vás, kterým je blízký přístup inspirující se více než jedinou tradicí a kulturou
  • kdo potřebujete sdílet s jinými svoje duchovní zkušenosti a zážitky, třeba i nesnadno sdělitelné nebo kdo hledáte pravdu pomocí prožitku beze slov
  • komu nejsou lhostejné ekologické, humanistické a sociální hodnoty a hledají jejich praktické uplatnění ve vlastním životě
  • kdo potřebujete porozumění v těžkých obdobích života nebo chcete sdílet svoji radost
  • kdo hledáte zajímavé a přátelské spolupoutníky na cestě.

Existují dvě kategorie vztahu k unitářské obci: příznivci a členové.

  • Příznivci jsou přátelé unitářů, kteří přicházejí na programy, sympatizují, případně i jinak obec podporují dle svého uvážení, času a možností.
  • Členy se můžete stát, budete-li souhlasit s unitářskými principy a rozhodnete-li se aktivněji podílet na životě unitářského společenství.